BDF D&E hanteert een lijst met haar eigen voorkeursleveranciers aangaande inkoop, adverteren, sponsoring etc. en heeft op dit moment voldoende kanalen om mbt inkoop in haar behoefte te voorzien. BDF D&E is derhalve niet geïnteresseerd in nieuwe leveranciers, sponsoring, en/ of adverteer mogelijkheden.

Mocht u toch contact op willen nemen of een aanbieding doen, stuurt u dan een E-mail naar het onderstaande adres met uw contactgegevens, en een kort en bondige omschrijving van uw aanbieding. Bij interesse nemen wij contact met u op.

BDF D&E gaat niet in op telefonische aanbiedingen.

LET OP:

  • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn op alle aan BDF D&E gedane en door BDF D&E aangevraagde offertes , de algemene inkoopvoorwaarden van BDF D&E van toepassing (Een kopie hiervan kan desgewenst ook via het onderstaande adres worden opgevraagd). Eventuele leveringsvoorwaarden van de leverancier/ aanbieder worden hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.
  • Inkoopopdrachten of aanbiedingen binden BDF D&E alleen indien deze door de twee juiste rechtsgeldige vertegenwoordigers van BDF D&E schriftelijk zijn bevestigd en ondertekend.

 

E-mail: inkoop@BDFDE.nl